As 20 maiores usinas de energia do mundo

Sayano Shushenskaya Dam power plant
Image: shutterstock.com

12. Represa Sayano-Shushenskaya (Rússia) – 6.400 MW de capacidade (Hydro)